138259229wfqwqf

Skladište i distribucija

Osnovne usluge

Skladište u vlasništvu Shenzhen, skladište u Šangaju za kompletiranje prikupljanja u Kini, usluge skladištenja, pružanje labeliAng, razmjena etiketa, razmjena kutija, inventar i druge personalizirane usluge

DETJHTE
ERJRTTR

U vlasništvu skladišta u Los Angelesu, skladištu u Oaklandu, skladištu u New Yorku, kako bi se osiguralo da je osnovna isporuka u luci efikasnija, uz pružanje skladištenja, označavanja i drugih usluga

FTGJTRJ
YTJTKTYLTY

Druge luke u SAD-u i Kanadi imaju partnerska skladišta za pružanje usluga skladištenja i distribucije širom SAD/Kanade

WQGFWQG

Vlasnička flota, kooperativna flota, više kontrolisana isporuka repa, uz pružanje UPS/FEDEX ekspresne isporuke

310811125wqf
FEDEX
UPS

Ostale usluge:
Sve luke imaju zadružna carinska skladišta
dropshipping usluga